...když kočky léčí ..

Felinoterapie patří podobně jako canisterapie mezi zooterapie, resp. zoorehabilitace. Jedná se o podpůrnou léčbu somatických i psychických poruch či aktivizační metodu .

PRACUJEME PRO  Krajskou nemocnici Liberec a  Elva Help

 S KOČKAMI PLEMENE MAINE COON . 

 Bumbác ( křížený ).nar. 16.9.2018


 Bambulka  ( Kacey Faith de Pavitero ) nar  . 6.11. 2018


James Bond  ( Bond Will Brody cats ) nar. 22 .11. 2018


 VŠECHNA NAŠE ZVÍŘATA  MAJÍ STATUS  Terapeutické zvíře od ELVA HELP z.s.)


Felinoterapie patří stejně jako canisterapie do skupiny zooterapií. Ve felinoterapii hraje hlavní úlohu kočka. Jedná se o podpůrnou léčbu somatických a psychických poruch a zátěží. Jejím principem je přímý kontakt člověka s kočkou. 


Zakladatelem felinoterapie v České republice je Nezávislý chovatelský klub (NCHK), jeden ze subjektů zabývající se ochranou a chovem ušlechtilých koček. První návštěva v cílovém zařízení se uskutečnila v dubnu 2002 v Centru 88 v Mladé Boleslavi s ragdolly a perským kocourem.

Pro felinoterapii se hodí taková kočka, která úspěšně prošla socializační fází v kotěcím věku, je zvyklá na kontakt s cizími lidmi a má z tohoto kontaktu potěšení, má klidnou, milou, vstřícnou a vyrovnanou povahu a těší ji jak změna prostředí, tak přítomnost a doteky cizích lidí. Nezbytnou podmínkou je provedené očkování proti základním onemocněním (tzv. trojkombinace) dle očkovacího schématu

.Kočka, kterou chceme používat pro felinoterapii, musí splňovat řadu podmínek a její výběr není vůbec lehký. Samozřejmostí jsou všechna běžná očkování a výborný zdravotní stav. I kdyby kočka měla nemoc, která není přenosná na člověka, nemá práce s ní smysl, protože spokojené a zdravé zvíře ochotné ke spolupráci je základní a nezbytnou podmínkou naší práce. I tady platí, že ať se děje co se děje, zvíře pro nás musí být partnerem a ne jen nástrojem.

 A v žádném případě se nesmí stát, že budeme - byť s dobrým úmyslem - zvíře jakkoli přetěžovat nebo dokonce trápit. Základem dobře dělané felinoterapie je vynikající vztah člověka a kočky, vzájemná důvěra, respekt a výborná znalost toho druhého.

Kočka používaná k felinoterapii musí mít ráda lidi. Každá kočka se cizích lidí trochu bojí, ale u některé se strach po několika návštěvách prolomí. Aby měla dobrý vztah k lidem, musí být kočka dobře socializovaná. To znamená, že v kritickém období mezi 3. a 8. týdnem života musí kotě pobývat s lidmi a mít s nimi pozitivní zkušenosti. Každá kočka se může něčeho leknout, ale její reakce např. na hlasitý zvuk nesmí být agresivní a bezhlavé, aby některému klientovi neublížila.

S felinoterapií je ideální začít co nejdříve, tedy kolem tří měsíců věku kotěte. Jde spíše o to, abychom ho navykli na cestování, přítomnost cizích lidí a pobyt v cizím prostředí. To jsou základy, po jejichž zvládnutí máme napůl vyhráno. Výhodou je, chováte-li kočky a jezdíte s nimi na výstavy - víte, jak se kočka chová v cizím prostředí, jak reaguje, když se jí dotýkají cizí lidé.

V žádném případě to ale neznamená, že k felinoterapii se dají používat pouze čistokrevná zvířata! I jakákoliv kočka domácí, je-li zdravá a má ráda lidi, se může stát vynikající pomocnicí. Závisí hlavně na tom, jaký vztah máte se svou kočkou, zda jí důvěřujete a zda důvěřuje ona vám.

Felinoterapie staví na podobných principech jako canisterapie, ale zatím v ČR nemá tak dlouhou tradici. Přitom jsou kočky v mnoha ohledech stejně vhodné jako psi. Jsou také pro svou menší velikost v leckterých zařízeních přiměřenější.

Základ felinoterapie je především využití vrozeného daru empatie, intuice a léčivé energie koček. Kočka navozuje příjemnou atmosféru pro komunikaci s klienty a boří komunikační bariéry. To může dokázat člověku zapomenout na bolest a utrpení, navozovat duševní harmonii a napomáhat najít ztracenou životní rovnováhu, vytvářet nový smysl života, odnímat pocit osamění. I prostá zodpovědnost za blízkého milovaného tvora drží mnohdy nemocné, postižené, staré nebo nešťastné lidi při životě. 

Oblast psychická je s oblastí fyzickou velmi úzce spojena. Znevýhodněný člověk se může cítit vyhoštěn z lidské společnosti, uzavírat se do sebe, přestávat komunikovat s okolím a navazovat nové sociální kontakty s lidmi. 

Zvíře však dokáže člověku mnohé nahradit. Přijímá člověka bez předsudků a podmínek, a přitom mu poskytuje dostatek podnětů včetně náhradní citové vazby, stává se jakýmsi prostředníkem mezi člověkem a okolním světem, ale vyžaduje také splnění určitých podmínek ke svému životu - a tedy pro člověka tolik důležitý pocit zodpovědnosti a nezastupitelnosti. Kočka má i vyšší tělesnou teplotu, prohřívá ztuhlé končetiny a při hlazení kočky se snižuje krevní tlak a zároveň hlazení motivuje k pohybu. Přítomností kočky v zařízení se lidé učí porozumět chování zvířat a mít k nim dobrý vztah.


--------------------------

Převzato ze stránek Hafík / www.canisterapie.org /  a Aura Canis , 

dále z netu