O kočkách

Kočka je dle vědecké klasifikace řazena v řádu šelem do čeledi kočkovitých, o kterých je známo, že žijí převážně masožravým způsobem života. 

Jejich původ sahá až do období před 40 miliony let, přičemž kočku domácí a její soužití s lidmi vnímáme zhruba 4-7 tisíc let. Nejméně známým druhem z podčeledi malých koček je kočka šedá, přebývající v Číně a Tibetu, dále kočka bažinná, kterou lze zpozorovat na Blízkém východě a na jihovýchodě Asie. Kočka mramorovaná, podobná levhartu, žije divoce zase jedině ve vlhkých deštných pralesech. V Asii a Evropě, nebo i v blízkém Slovensku můžeme najít kočku divokou, která domestikovaná, jako kočka domácí se stala a je doposud oblíbeným společníkem člověka.

Říká se, že na světě existují jen dva druhy lidí: jedni, kteří milují kočky, a druzí, kteří je nemohou vystát. Kočky jsou odpradávna rozporuplné bytosti a faktem je, že ke člověku nepřilnou tak oddaným způsobem, jako to obvykle dělají psi. Přesto nový výzkum přichází se zajímavým výsledkem: kočky až neuvěřitelně citlivě reagují na lidská emocionální gesta.

Každý kdo má kočku, vám potvrdí, že jsou kočky opravdu magickým tvorem. Mají zvláštní charakter, který nikdy neprohlédneme a z jejich chování a pohybů vyčteme, že se považují více než za naše mazlíčky, za naše přátele, nejsou nám podřízeni, ale vidí nás na stejné úrovni. 


Říkáme o nich, že mají šestý smysl, je to pravda?

Odpovědět na tuto otázku není jednoduché a snad na ni ani neexistuje jasná a pevně ověřitelná odpověď. Majitelé koček vám však na takovou otázku odpoví vždy ano. Šestým smyslem nazýváme mimosmyslové vnímání, které nemůžeme přesně vysvětlit. Proč by ale kočky, zvlášť černé, byly vždy spojovány s čarodějnictvím nebo jako ve starém Egyptě s božstvem, kdyby v sobě neměly něco tajuplného.

Kočičí vnímání

Kočka vnímá věci jinak, odlišně než jiná zvířata. Je velice citlivá na změny prostředí či našeho chování. Důvodem je asi vyšší propojení s okolním světem a naší osobou. Kočka je v dokonalé harmonii všech smyslů spojená s námi a s jejím okolím, vnímá věci a podněty, které jsou pro nás zcela nepostřehnutelné. Příčinou této citlivosti je také její skvěle vyvinutý sluch.


Šestý smysl

Za zmínku jistě stojí známý "šestý smysl" koček, kvůli kterému dokáží vytušit nebezpečí. Díky receptorům v jejich tlapkách jsou schopny zachytit i ty nejjemnější nuance vibrací, vycítí tak nebezpečí zemětřesení, požárů a jiných katastrof.

Existenci tzv. šestého smyslu, tedy smyslu, který by měly kočky navíc a přinášel jim informace, které mi ani nedokážeme postřehnout, nelze ověřit. Zatím jsme pověsti o šestém smyslu připisovaly dokonalému kočičímu sluchu, ale šestý smysl by měl být mimosmyslovým vnímáním, kterým kočka vnímá nezvyklé podněty, kterými mohou být i duchovní síly. Bohužel nemáme o existenci šestého smyslu ověřitelné důkazy, avšak sami jako majitelé koček budeme cítit, že kočička nás vnímá mnohem silněji než ostatní zvířata v naší domácnosti.

O kočce se sice traduje, že má sedm životů, přesto však platí, že o její zdraví a životosprávu je třeba se starat. Pro optimální, zdravý vývoj kočky je nejvíce vhodná čerstvá, syrová a hlavně pestrá strava. Přemíra termicky vyrobených krmiv s umělými vitamíny se podílí na mnoha zdravotních potížích dnešních koček, včetně alergií, kožních a kloubních problémů, rakoviny. Na trhu najdeme nejrůznější značky termicky extrudovaného suchého i konzervovaného vlhkého krmiva, kde však vitamíny, minerály a stopové prvky tepelnou úpravou ztrácejí na kvalitě. Oproti tomu domácí vařená strava, upravovaná krátce, je jednoznačně vhodnější a může být i pestřejší. Přirozeným a nejpřírodnějším krmivem je strava syrová, obsahující veškeré bioaktivní látky, které kočky potřebují. Vhodné je také podávání výživových doplňků.


 Chcete se dozvědět více? Pořiďte si kočku. Otevře vám nové, neobjevené světy...

Tajemné schopnosti koček :

Kočky jsou tajemná zvířata, která vás nepřestanou udivovat. Mají dokonale vyvinutý onen záhadný šestý smysl. Právě proto byly uctívány již od dávných dob a vydobyly si ve společnosti člověka své privilegované místo. Byly jim přisuzovány nadpřirozené schopnosti, jsou velebeny jako bohyně nebo zatracovány jako čarodějnice.

Vzájemné spojení zdánlivě tak odlišných světů, jako je lidský a kočičí se stalo inspirací mnohým umělcům a také vládcům velkých říší, kteří se jimi obklopovali. Například ve starém Egyptě byly kočky ctěny a považovány za boží průvodce. Odcházely na onen svět spolu se svým pánem mumifikované stejně, jako on.


Říká se, že kočky mimořádně senzitivně vnímají paranormální jevy. Když kočka strnule zírá do prázdna a sleduje něco očima, vidí to, co my nevidíme. Perfektně také vnímá emoce. Vytuší, jaká je nálada v místnosti nebo spor, dříve než vypukne. V noci a ve tmě vidí šestkrát lépe, než lidé.

Téměř nadpřirozeně je schopna přežít pád z několika pater a dopadnout na všechny čtyři. Sama sebe dokáže vylízat i z těch nejhorších zranění. Regenerace kočičího organismu je až neuvěřitelná a dá se přirovnat k zázraku. Její nervový systém restartuje poškozené funkce a obnoví je.

Kočky jako léčitelky

Kočka pomůže od bolesti a nemocí nejen sobě, ale i vám. Má pozoruhodné léčitelské schopnosti. Svojí léčivou energií, intuicí a empatií je schopná odejmout utrpení a přivést vás k duševní harmonii. Její předení ve vás navodí pocit štěstí a klidu.

Navázali-li jste důvěrný vztah, vyléčí vaše tělo tím, že najde a lehne si na postižené místo. Přede a zahřívá je, bolest ustupuje. Dokáže dokonce vycítit blížící se onemocnění dříve, než se objeví. Majitelé koček navštěvují podle statistik doktory pětkrát méně často, než ti, kteří kočku nemají.

Přítomnost chlupaté šelmičky je ideální při léčbě závislostí, neuróz a stresu. Mírní důsledky, ovlivňuje pozitivně sebevědomí a povzbuzuje zájem o sociální život. Fyzickým kontaktem dokáže snížit krevní tlak, pomoci při fóbiích a také postiženým dětem. Vytvoří propojení lidské a zvířecí duše na velmi pevných základech.


Kočičí magie

Lidé jsou kočkami fascinováni již od nepaměti. Kočky se staly symbolem při magických okultistických a náboženských rituálech na celém světě. Nacházíme jejich sošky a různá vyobrazení z dávných dob. Ve středověku se změnily v symbol zla, ztělesnění ďábla či jeho pomocníka. Byly proto upalovány na hranicích spolu s čarodějnicemi.

Tato zvířátka umí nejen léčit, ale také uklidnit a vyčistit energii okolního prostředí. Dokonce prý vidí a zaženou zlé duchy a nehmotné bytosti se špatnou energií. Jsou výbornými indikátory negativních zón. Říká se o nich, že jsou poslové z onoho světa. Dokážou se pohybovat za hranicí našeho vnímání stejně sebejistě jako v našem reálném světě.

Vzácně citlivá zvířata umí varovat před přírodní katastrofou nebo blížícím se nebezpečím. Vycítí bouři stejně jako zemětřesení, výbuch sopky či jinou živelnou pohromu. Jsou zaznamenány případy z války, kdy kočky dokázaly varovat lidi i před bombovým útokem. Jak to dělaly, je dodnes záhadou.

Kočka je osobnost

Vyhledává si k odpočinku místa, kde se kříží protichůdné energie a my bychom tam neměli dlouho setrvávat. Na nás tato místa nepůsobí dobře, ona střety různých sil dokáže přeměnit ve svůj prospěch. Chrání tak i nás, své majitele.


Ráda se přitulí a lísá, ale vybírá si chvíle, kdy se to hodí jí. Své sympatie rozdává podle toho, jak ona sama uzná za vhodné. Je jedním z nejčistotnějších zvířat vůbec. Úpravou stráví asi 30 % svého času. Musíme konstatovat jediné. Kočičí přítomnost činí naše domovy útulnějšími a bezpečnějšími a naše životy příjemnějšími.

Kočky vnímají své okolí nejen svýma očima v podobě optických podnětů, nýbrž si vytvářejí i jakýsi akustický diagram, který je ve zvířecím světě jedinečný. Pamatují si akustické signály a tak si vytvářejí nezaměnitelný "zvukový obraz" svého navyklého prostředí. Zvonění zvonů, siréna, šumění řeky, hlasy jiných zvířat a jiné charakteristické signály vlastního revíru jsou pečlivě registrovány co do vzdálenosti, síly a úhlu dopadu a ukládány do paměti. Tak vzniká akusticko-optický obraz životního prostoru, který není totožný s žádným jiným.

Kočky vnímají zvuky v rozsahu od 50 do 60 kHz (lidé max. 20 kHz), dovedou rozpoznat známé tóny na relativně velké vzdálenosti. Vyhledají si nějaký obzvlášť výrazný zvuk a jdou za ním, dokud se nedostanou do svého starého revíru. Pokud je ovšem vzdálenost příliš velká, nebývá hledání zpravidla úspěšné.

Podle odborníků na bioenergetiku kočka dokáže vycítit, s čím má její majitel problém. Pokud si kočka často lehá na hlavu majitele, znamená to, že má buď problémy se zvýšeným tlakem, nebo trpí na bolesti hlavy. Lehání na levé rameno nebo lopatku značí problémy se srdcem. Pokud si lehne na záda, cítí problémy s ledvinami. A na nohy v případě nízkého tlaku nebo častého prochladnutí .

Podle statistik chodí milovníci koček k doktorovi až 5krát méně než ti, kteří kočku nevlastní.

Doktoři zaznamenali přínos kočičí terapie převážně u dětí, které jsou dlouhodobě hospitalizovány na onkologii a neurologii. Tito malí pacienti se nudí, nic je nebaví, vše na oddělení už znají a často bývají negativně naladěni. Přítomnost kočky ale promění všední den v nemocnici na zcela jiný zážitek a dodá mu úplně jiný rozměr.

Děti se s kočkou mazlí, hladí jí a často si s ní i povídají a svěřují jí svá přání. Neurologicky nemocným dětem pomůže kočka ke zklidnění.Pomoc seniorům:

Stejně přínosný vliv má kočičí společnost i na seniory. Hlazením jemného kočičího kožíšku se aktivuje motorika ruky a prstů. Senioři si také často v přítomnosti kočky zavzpomínají na zvířata, která dříve tvořila součást jejich rodiny a rozpovídají se o svém životě.

-------------------------------

Kočky dokážou chránit celé domy před negativní energií, která tam byla, ještě než přišly. To je důležité obzvláště v případě, že v domě před námi už někdo bydlel nebo se v něm stalo něco negativního. Kočky dokáží vycítit zlé duchy: začnou je následovat, pokusí se je vyhnat posunutím energie nebo danou entitu uvěznit v jejich energetickém poli a přesunout ji mimo dům.

Pokud se rozhodnete kočku adoptovat, aby dům zbavila negativní energie, budete muset věnovat náležitou pozornost barvě její srsti, protože právě ta určuje konkrétní vlastnosti. 

Níže uvádíme seznam, který vám usnadní se v tom vyznat.

Černá: čarodějnictví, okultní síly, ochrana, hluboká magie! Kašlete na pověry, tyhle kočky vás zbaví obrovského množství negativní energie!

Zrzavá: klasický čarodějný měsíc, plný mužské síly, síly slunce, energie jang .Pohlaví kočky není důležité, tahle barva je kouzlem bohatství, peněz, soustředění.

Modrá (šedá nebo kouřová): Láska, radost, štěstí i emocionální stabilita!

Bílá: Shromažďují měsíční energii! Dávají lidem pocit krásy a obdivu, zbavují stresu, léčí a dobíjejí energii! V Americe jsou považovány za dobré znamení.

Britská krátkosrstá (siamská), královská barva: Kočky pobledlé barvy siamských chrámů, které žárlivě střeží čistotu barvy. Přinášejí slávu a úspěch, dlouhověkost, pomáhají sluneční magii, energie jang!

Tříbarevná kočka - nejvyšší kočičí bohyně: Klasická trojbarevná kombinace bílé (panna), zrzavé (rodič, matka a otec) a temně černé - barvy magie! Tato barva je spojovaná s trojitou bohyní. Přinášejí extrémní štěstí.

Dvojbarevná (černobílá, oranžovobílá, šedobílá): podle legendy umí nejlépe chytati myši a jsou velmi přátelské. Dodávají moudrost a zdravý rozum!

Želvovinová: Ženské kouzlo, protože tuto barvu dědí pouze samice. Děti, čistá magie, dárce jasnozřivosti, léčení.

Zlatá, zlatavě hnědá (jako habešská kočka): uctívaná chrámová kočka, hravá, moudrá, královská - nabízejí sluneční magii.

Mourovatá (pruhovaná): usměvavá jako Šklíba z Alenky v říši divů, jsou zdrojem zábavy, humoru a kladné energie.

Žádné zvíře není tak malé, aby nám nemohlo být největším přítelem, Žádné zvíře není tak velké, aby se nevešlo do našeho srdce...